Dankwoord en Appendices


Dankwoord

Bij deze wil ik iedereen bedanken die op een of andere manier betrokken is geweest bij de tot stand koming van dit verslag, alsmede ondersteuning hebben verleent aan experimenten die op dit moment gestart zijn.

Met name Patrick van Santvoort die hoofdzakelijk de uitwerking van hoofdstuk 3 voor zijn rekening heeft genomen, verder is de opmaak aan hem te danken. Hoofdstuk 4 werd uitgevoerd als afstudeeronderwerp door Patrick van Santvoort en Ben Turk. Manuela Haller wordt bedankt voor de accurate uitvoering van de meeste sorptie experimenten.
Ton Booijman, Dineke van de Meent, Fred Quint, Rene Meyer, Paul Anten, Jos Kamphuis, Pauline van Gaans, Jaap Mol, Ad Schipperen, personeel M.S. "Biezelinge", Arie de Vries, Remi Laane, Hans Klamer, Dick van de Meent, Henk Das, Hans van Elteren, Rob Comans, Jack Middelburg, Tony Harbers, Marcel Paalman, Pascal Boderie en personeel van de vakgroep Chemische Geologie worden bedankt voor hun hulp.

Appendices

Appendix A: experimenten met chroom (tabel A1 tot en met A84) Appendix B: experimenten met zink (tabel B1 tot en met B110)

De appendices zijn niet opgenomen in de elektronische versie. De appendices geven de kale experimenten weer in tabelvorm. De gegevens zijn interessant voor onderzoekers die met sorptie onderzoek gaan experimenteren.

De papieren uitgave is beschikbaar bij de bibliotheek van de Universiteit Utrecht:

Bibliotheek Aardwetenschappen
Budapestlaan 4
3584 CD Utrecht

Telefoon: 030-2534994


Of schriftelijk: W.J.M. Hegeman
Water Research Stichting
J. Wagenaarlaan 4
2132 KE Hoofddorp

Kopieerkosten en verzendkosten circa Euro 12,-- (250 pagina's) indien geen exemplaren meer voorradig.

INDEX HOME

Titel rapport: