logogimp.jpg
Adviesbureau voor water onderzoekBel: 023 - 56 35 148


nlkaart.png
grafiek.png
Trends van som PCB's concentraties in Noordzee sediment
Het gaat de goede kant op. De verontreinigingen in water worder lager. Wetgeving en maatregelen in het verleden werpen hun vruchten af. De trends zijn zichtbaar als gevolg van jarenlange monitoring.
Objectieve gegevens
Goede metingen zijn essentieel voor een goed beleid. We dragen de bouwstenen aan voor de onderbouwing van de politiek.

minvenw.png

Gegevens krijgen waarde als ze goed aangewend worden.

Een gegeven is slechts een getal in de tijd. Door de aanwending van een getal stijgen de gegevens in waarde. Ik maak van milieu-chemische data bruikbare informatie. Dit betekent dat de gegevens worden verwerkt in tabelvorm, figuren, kaarten of dat ik een statistische analyse maak die gerapporteerd wordt aan de opdrachtgever. De kale data komen tot leven en dit resulteert in een informatief product.
De verwerkingen met bijbehorende figuren zijn vaak klaar om in een rapport te gebruiken.
Hegeman Water Expertise