logo
Adviesbureau voor water onderzoekBel: 023 - 56 35 148


scheme.png
nzatlas.png
Noordzee Atlas zink in de kustzone
Voor Rijkswaterstaat worden elke drie jaar de verontreinigingen van oppervlakte sediment in kaart gebracht.
Frontoffice en backoffice
De getallen die Nederland aanlevert voor de rivier- en polder instroom van zoete wateren naar de Noordzee voor OSPAR worden nauwgezet verzameld zodat Nederland kan voldoen aan de internationale accoorden om de gegevens van Rivier input en nevenrivieren aan te leveren aan OSPAR.
ospar.png

Waterkwaliteit is uit te drukken in pure getallen. Wij laten getallen weer leven.

Water onderzoek wordt al sinds 1988 uitgevoerd, eerst voor Rijkswaterstaat bij de vroegere Dienst Getijde Wateren (tegenwoordig Waterdienst) daarna als onderzoeker bij Aardwetenschappen (Universiteit Utrecht) en tegenwoordig als een flexibele eenmanszaak.
Door deze lange ervaring weten we wat er zowel in research als bij de overheid leeft en welke producten gewenst zijn. De meeste opdrachten zijn nieuw en garantie op succes bestaat niet altijd. Echter, we verstaan de taal en weten waar de opdrachtgever naar toe wil.
Onze ervaring met de bestaande projecten, gecombineerd met onze knowhow over waterkwaliteit maakt Hegeman Water Expertise tot een unieke dienstverlener.

Neem contact op met Wim Hegeman voor een vrijblijvende vraag of offerte aanvraag

Bel: 023 56 35 148
of stuur een bericht: w.hegeman (apenstaart) waterexpertise.nl
Hegeman Water Expertise