Sorptiegedrag van zware metalen aan Rijn gesuspendeerd materiaal en aan Rotterdams havenslib.

Inhoud (Index)

1. Algemene inleiding
2. Sorptie gedrag van zink in zeewater 3. Sorptie gedrag van Chroom 4. Sorptiegedrag van Arseen aan illiet en gedrag in havenslib onder aerobe en anaerobe omstandigheden. 5. Kinetische beschrijving van het sorptie gedrag. 6. Sorptie van zware metalen in baggerslib gedurende de baggerslibstorting. 7. Algemene conclusie van sorptie onderzoek 8. Sorption of zinc on suspended particles along a salinity gradient: a laboratory study using illite and suspended matter from the river Rhine. (Publication NJSR)

9. Sorption kinetics of dissolved zinc and cadmium on harbor sediment suspended in oxic seawater; a laboratory simulation. 10. Samenvatting

11. Dankwoord en Appendices

Volgend hoofdstuk HOME

Titel rapport: